Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe L-Groep Bouwbedrijf B.V. (“wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt die worden verzameld via de website van L-Groep Bouwbedrijf B.V. (hierna “de Website”). Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 1. Verzamelde gegevens: We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u vrijwillig verstrekt via de contactformulieren of andere interactieve functies op de Website.

 2. Doeleinden van gegevensverwerking: We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • Uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren;
 • Uw verzoeken en aanvragen te verwerken;
 • U relevante informatie te verstrekken over onze diensten, producten of nieuwsberichten;
 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Onze Website te beheren, te verbeteren en te beveiligen.
 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking: Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:
 • Uw toestemming: we vragen om uw toestemming voordat we bepaalde gegevens verzamelen en verwerken;
 • Uitvoering van een contract: we verwerken uw gegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen;
 • Wettelijke verplichting: we kunnen verplicht zijn om bepaalde gegevens te verzamelen en verwerken om te voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • Gerechtvaardigd belang: we kunnen uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verbeteren en te promoten.
 1. Delen van gegevens: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden, waaronder externe serviceproviders, voor zover dit nodig is om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. We zorgen ervoor dat derden die toegang hebben tot uw gegevens, passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

 2. Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze langer te bewaren.

 3. Uw rechten: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

 4. Beveiliging: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of andere vormen van ongeoorloofde verwerking.

 5. Wijzigingen: Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd om te voldoen aan wettelijke of zakelijke vereisten. Eventuele wijzigingen in deze verklaring worden op de Website gepubliceerd.

 6. Contact: Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, uw gegevens of uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

L-Groep Bouwbedrijf B.V. Adres: Schietlood 2, Den Haag E-mail: info@l-groep.nl Telefoon: 085-2739900

Laatst bijgewerkt: 21-07-2023

Door de Website te blijven gebruiken, erkent u dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen, begrepen en ermee instemt dat we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken volgens de hierin uiteengezette voorwaarden.