Disclaimer

Deze juridische disclaimer is opgesteld om de voorwaarden te verduidelijken waaronder u de website van L-Groep Bouwbedrijf B.V. (hierna “de Website”) kunt gebruiken. Door de Website te bezoeken en gebruik te maken van de hieraan gekoppelde informatie, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u verzocht de Website niet verder te gebruiken.

  1. Algemeen: De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. L-Groep Bouwbedrijf B.V. streeft naar het verstrekken van nauwkeurige en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat alle informatie volledig, accuraat, actueel of geschikt is voor uw specifieke doeleinden.

  2. Geen advies: De inhoud van de Website vormt geen juridisch, financieel, bouwtechnisch of ander professioneel advies. U dient altijd deskundig advies in te winnen voordat u beslissingen neemt op basis van informatie op de Website.

  3. Aansprakelijkheid: L-Groep Bouwbedrijf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of letsel als gevolg van het gebruik van de Website of de informatie erop. U gebruikt de Website op eigen risico.

  4. Externe links: De Website kan links bevatten naar andere websites van derden, die niet onder de controle van L-Groep Bouwbedrijf B.V. vallen. Het plaatsen van dergelijke links impliceert geen goedkeuring van de inhoud van die websites. L-Groep Bouwbedrijf B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt gelinkt.

  5. Intellectueel eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en handelsmerken, behoren toe aan L-Groep Bouwbedrijf B.V. of de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L-Groep Bouwbedrijf B.V.

  6. Wijzigingen: L-Groep Bouwbedrijf B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

  7. Toepasselijk recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.